БългарскиEnglish

Общи условия за посетителите на уеб сайт sylviahotelbg.com

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние от хостел „СИЛВИЯ“, собственост на „ИВАСИ“ ООД, ЕИК 175175121, със седалище в гр. София ул. „Софроний Врачански“ №149, тел. 029312459, e-mail sylviahotel@abv.bg, декларираме, че е наше задължение да запазим поверителността на личните Ви данни. Тази политика за поверителност е да Ви информира за начините за събиране, използване и оповестяване на Вашите лични данни, които са доброволно предоставени от Вас и събрани от нас, чрез Вашето ползване на нашите хотелски услуги и нашия уеб сайт.

Посещавайки нашия уеб сайт /www.sylviahotelbg.com/ и ползвайки нашите услуги и като гост на хостел“Силвия“, Вие се съгласявате за събиране, използване и оповестяване на Вашите лични данни и приложимите условия за това.

Политиката покрива обработката и защитата на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Дефиницията „лични данни“означава информацията за Вас, която може да Ви идентифицира лично като например: Вашите имена, личен идентификационен номер и документ за самоличност, домашен адрес, имейл адрес или телефонен номер, която не е обществено достъпна. Тя също така включва информация за предпочитанията на клиентите, когато такава се предоставя или записва от нас в процеса на предоставяне на услуги на физически и юридически лица.

 

ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИЯ /ЛИЧНИ ДАННИ/, КОЯТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ:

Информация за контакт:име, идентификационен номер, имейл адрес, телефонен номер или пощенски адрес и други лични данни, предоставени от Вас, в случай че ни изпратите запитване, предложение или резервация.

Информация за престоя на госта:дати на пристигане и заминаване, закупени услуги, специални желания и предпочитания, в случай че направите резервация.

Информация за плащане:номер и всички данни на кредитната/дебитнакарта, в случай, че плащате с карта и резервирате онлайн.

Информация за фирма: име, имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес, ЕИК, идентификационен № по ЗДДС, МОЛ и други лични данни, предоставени от Вас за издаване на фактура.

Информация, която предоставяте:запитвания, отзиви за хотелските услуги, кандидатури за работа и др.

 

НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Лично-информацията, която ни предоставятев случай че резервирате онлайн или се свържете с нас.

Автоматично-когато ползвате уеб сайта на хостел „Силвия“, автоматично се събира информация, която не подлежи на идентифициране, но в определен етап може да бъде свързана с Вашите лични данни-това може да бъде: Ваше потребителско име, IP адрес, местоположение, операционна система, език, парола, предпочитания на търсения, както и други общи данни.

Автоматично-чрез видеонаблюдение: това са дигитални данни , събирани от системите за видеонаблюдение, монтирани в хостел „Силвия“, във всички обществено достъпни места със цел охрана, наблюдение, сигурност на гостите и персонала, опазване на имуществото и контрол на обществения ред.

От трети страни-от хора, упълномощени да действат от Ваше име, ако правят резервация за Вас, от социалните мрежи, доставчици на услуги за реклама и други.

 

ЗА КАКВО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

  • да отговорим на Вашите запитвания и заявки
  • да направим резервация и да я потвърдим
  • да подобрим качеството на хотелската услуга
  • да Ви предложим специални оферти, нови услуги и продукти, към които бихте могли да проявите интерес
  • да подобрим съдържанието и функционалността на уеб сайта /www.sylviahotelbg.com/
  • да поддържаме и развиваме отношенията и връзката ни с Вас
  • да фактурираме използваните услуги
  • и за всяка друга цел в съгласие с тази декларация за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие.

Използваме информация и по други начини, разрешени според действащото законодателство.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Освен чрез изрично Ваше съгласие, ние няма да разкриваме, споделяме, продаваме, отдаваме под наем Вашите лични данни на трети лица.

Разкриваме лична информация на трети страни само в предвидените от закона случаи на изрично наше задължение или при изрична писмена заповед, искане, призовка, съдебно разпореждане или друг акт на компетентен държавен орган, с което това задължение ни се вменява.

При оказване на съдействие за разследване на закононарушение, както и предприемане на действия в случай на извънредни обстоятелства, които застрашават живота, здравето и сигурността на хората.

 

СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние събираме лични данни за Вас, когато имаме нормативно задължение за това или когато Вие доброволно сте ни ги предоставили.

Ние декларираме, че събраните лични данни, ще бъдат използвани само и единствено за законово допустими цели.

Вие можете да коригирате, допълните или оттеглите съгласието си за доброволно предоставени лични данни по всяко време, при спазване на съответните законови и договорни ограничения, както и при предоставяне на предварително известие в разумен срок.

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Вие, като наши клиенти, следва да бъдете информирани, че информация и данни могат да бъдат събирани автоматично посредством стандартното функциониране на интернет сървъри и използването на „бисквитки“. Събраните по този начин информация и данни не представляват лични такива по смисъла на GDPR регламента.

 

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Опазването и сигурността на Вашите лични данни са важни за нас. Ние прилагаме всички разумни мерки и средства за защита, за да гарантираме, че личните данни, събрани от Вас са защитени от загуба или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията съхранявана на хартиен и електронен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до оторизирани служители.

 

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия, в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното съгласие от Ваша страна остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

 

ИЗМЕНЕНИЕ /АКТУАЛИЗАЦИИ/ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Запазваме си правото периодично да актуализираме тази политиката за поверителност по всяко време и без предизвестие. Политиката за поверителност и периодичните й актуализации, публикувана на този сайт се счита за действаща към съответния момент.

 

КОНТАКТИ С НАС

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или желаете да отправите искане и да упражните права по отношение на Вашите лични данни, моля да се свържете с нас:

Гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 149
Тел. +359 2 931 24 59 www.sylviahotelbg.com
e-mail: sylviahotel@abv.bg
КОНТАКТИ ЗА СИГНАЛИ ДО КЗЛД
адрес на КЗЛД: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
телефон на КЗЛД - +359 2 915 35 18;
имейл на КЗЛД – kzld@cpdp.bg;
сайт на КЗЛД - www.cpdp.bg

© SYLVIA HOTEL - Sofia | Terms & Conditions Hotel Website Design Max Graphic